Notariusz Oława Renata Sączawa

Kancelaria Notarialna prowadzi profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu poprzez stosowanie przepisów obowiązującego prawa i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Jako osoba zaufania publicznego, notariusz Renata Sączawa ze szczególną starannością czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Profesjonalne świadczenie usług notarialnych potwierdzone jest dużym doświadczeniem nabytym dzięki wieloletniej pracy w Kancelarii Notarialnej, również w charakterze asesora notarialnego, a później zastępcy notariusza.

Kancelaria położona jest w Oławie przy Pl. Zamkowym 24C/6U, na parterze budynku - przy moście na ul. Strzelnej. Wejście do kancelarii znajduje się od strony wału rzeki Oławy, natomiast wjazd na parking od ul. 11 Listopada.

Kancelaria czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 9.00 do godz. 16.00 oraz w środy od godz. 9.00 do 17.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest umówienie czynności w innych godzinach lub dniach oraz w innym miejscu niż Kancelaria, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

WAŻNE! Wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są przez notariusza bezpłatnie!