Zakres usług

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • Sporządza akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia
  • Sporządza poświadczenia
  • Doręcza oświadczenia
  • Spisuje protokoły
  • Sporządza protesty weksli i czeków
  • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów